Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra la política de cookies, aquí Si continuas navegando estás aceptándola
Política de cookies +
 
ACTUALIDADE
ELECCIONS 2019
EF NA RÚA 2019
O COLEXIO
COLEXIARSE
EMPREGO
CONTRATACIÓN
CALENDARIO
+ SERVIZOS
REGULACION
VISIBILIDADE
ASEMBLEAS
ELECCIONS
LEIS & CONSULTAS
SUBVENCIÓNS
PUBLICACIÓNS
CONTACTO
SOLICITUDES
PORTELO UNICO
RAZONS PARA COLEXIARSE

POR TODAS/OS...

  • Defensa dos intereses profesionais comúns: regulación profesional, loita contra o intrusismo…
  • Defensa dos intereses dos destinatarios dos teus servizos (alumnos e/ou usuarios): de saúde, educación, seguridade… 

POR TI...

 

COLEXIACIÓN OBRIGATORIA – LEXISLACIÓN VIXENTE:  

 

Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre colegios profesionales (art.3.2)

 

Artículo tercero:

 

  • Uno: Quien ostente la titulación requerida y reúna las condiciones señaladas estatutariamente tendrá derecho a ser admitido en el Colegio Profesional que corresponda

  • Dos: Será requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones colegiadas la incorporación al Colegio en cuyo ámbito territorial se pretenda ejercer la profesión.


Disposición transitoria 4ª – Lei 25/2009, de 22 de diciembre (Lei Ómnibus)

 

Disposición transitoria cuarta. Vigencia de las obligaciones de colegiación.

 

Dicho Proyecto deberá prever la continuidad de la obligación de colegiación en aquellos casos y supuestos de ejercicio en que se fundamente como instrumento eficiente de control del ejercicio profesional para la mejor defensa de los destinatarios de los servicios y en aquellas actividades en que puedan verse afectadas, de manera grave y directa, materias de especial interés público, como pueden ser la protección de la salud y de la integridad física o de la seguridad personal o jurídica de las personas físicas.

 

Lei 1/2010, de 11 de febreiro, de modificación de diversas Leis de Galicia (entre elas a Lei 11/2001, de 18 de setembro, de Colexios Profesionais da Comunidade Autónoma de Galicia) para a súa adaptación á Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior.

 

Estatutos xerais Consejo COLEF. Ver artigo 4 do Real Decreto 1957/1978.

 

Estatutos particulares COLEF Galicia. Ver artigo 10 do Decreto 22/2008, do 31 de xaneiro, polo que se aproban os estatutos do Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física e en Ciencias da Actividade Física e do Deporte de Galicia.

 

Artigo 10º:

 

1.    Agás nos supostos previstos pola lei ou por estes estatutos, é requisito indispensable para o exercicio da profesión do licenciado en educación física o en ciencias da actividade física e do deporte no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, encontrarse incorporado como exercente ao Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física e en Ciencias da Actividade Física e do Deporte de Galicia.

 

2.   Os profesionais titulados vinculados coa Administración pública mediante a relación de servizos de carácter administrativo ou laboral, non precisan estar colexiados para o exercicio de funcións puramente administrativas nin para a realización de actividades propias da correspondente profesión por conta da Administración a que pertenzan cando o destinatario inmediato delas sexa esa Administración.

 

3.    Será obrigatoria en consecuencia a colexiación para o exercicio da actividade privada.

 

4.    Non obstante, poderán exercer a profesión, no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, os licenciados en educación física e en ciencias de actividade física e do deporte incorporados a colexios profesionais de distinto ámbito territorial por razón do seu domicilio único ou principal nos termos e coas excepcións establecidas na lexislación estatal básica; neste caso, estarán obrigados a comunicarlle ao COLEF e CAFD as actuacións que realicen na demarcación territorial deste, para os efectos de quedar suxeitos ás correspondentes competencias de ordenación, control deontolóxico e potestade disciplinaria.

 

Sentenza Tribunal Constitucional 194/1998, de 1 de outubro. Fundamento Xurídico 4: Xustifica a colexiación obrigatoria do profesional á relación do exercicio profesional con dereito, valores e bens constitucionalmente garantizados.

O Tribunal constitucional declara que non é discriminatorio que os profesores de EF de centros privados estean obrigados a colexiarse, cando non se esixe esta circunstancia aos que traballan en centros públicos.

“…a obriga de incorporación a un colexio para o exercicio da profesión xustifícase non en atención aos intereses dos profesionais, senón como garantía dos intereses dos seus destinatarios. No caso de quen traballa en centros públicos, esa garantía pode ser asumida pola Administración…”

 

¿Recuperar clave?
 
ENTIDADES PARTICIPADAS
EMPRESAS COLABORADORAS
 
 
 
ENTIDADES COLABORADORAS
 
 
 
FACULTADES GALEGAS
DO DEPORTE
 
 
  CONTACTO:
EDIFICIO FEUGA. DESPACHO 20 - LOPE GÓMEZ DE MARZOA S/N - 15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
981 553 363 - COLEF@COLEFGALICIA.COM
 
 

Cheap UGG Boots

uggs on sale cheap ugg boots ugg boots sale ugg boots cheap uggs uggs boots uggs sale ugg sale uggs ugg sale cheap ugg north face jacekts north face jacket cheap north face jackets North Face jassen North Face canada North Face sverige North Face outlet North Face outlet North Face outlet North Face nederland North Face jackets North Face jackor uggs on sale cheap ugg boots ugg boots sale ugg boots cheap uggs uggs boots uggs sale ugg sale uggs ugg sale cheap ugg